30 พฤศจิกายน 2020

คนเกิด 3 วั นเกิ ด นี้ จากที่เหนื่อยมาทั้งปีเตรียมรับ ทรั พย์

วันจันทร์

ช่วงนี้ จะมีรายจ่ า ยเข้ามามาก จะได้เงิ นมา ต้องด้วยสิติปัญญา น้ำพักน้ำแร งและโ ช ค ด ว งของตนเอง

เท่านั้ น หลังจากนี้ เป็นต้นไป ชะต าชีวิ ตจะ โดดเด่ น ในเ รื่ อ งของ หน้าที่การงาน

และเงิ นทอง จะมีเ พ ศ ตรงข้าม ผิวขาว บุคลิกดี จะนำความโช ค ดีมาให้กับคุณ

วันอังคาร

มีเกณฑ์ที่จะทำให้คุณ ต้องหมุนเงิ นกะทันหัน มีค่าใช้จ่าย ที่ไม่ค าดคิดไม่คาดฝัน โผล่มาก้อนใหญ่

ที่ต้องรีบ เคลี ยรีบสะส าง แต่หลัง จากนี้ เป็นต้นไป ชายสูงวัยกว่า ผิวขาว สูงโปร่ง

จะนำความสำเร็จ เข้ามาให้คุณแถม ท่านยังมีเกณฑ์ ได้โช คลาภจากการเสี่ ย งโช ค

หากเจอคน ขายล็ อ ต เ ต อ รี่ผอมสูง มาเร่ขา ย แล้วยื่นล็ อ ตเตอรี่ใบสุดท้าย

ให้รับไว้ อ ย่ าปฎิเสธ ดว งท่า นมีเกณฑ์สูง จะถูกรางวัล เอาเ งิ นนั้ นไปตั้งตัว ปลดห นี้

ปลดสิน มีเ งิ นซื้อรถ มีเ งิ นปลูกบ้ าน หลังใหญ่ ครอบครัว มีความเป็นอยู่ที่ดีไม่ลำบ าก อีกต่อไป

วันอาทิตย์

ชีวิ ตจะมีคู่แข่งเข้ามาจากทางตรงและทางอ้อม คอยขัดขวางทำให้ คุณทำอะไร ก็ไม่ราบรื่น

ไม่สำเร็จ แต่หลัง 1 มีนาคม เป็นต้นไป ดว งชะต ามีเกณ ฑ์ได้เลื่ อนขั้น เลื่ อนตำแหน่ง

ได้เพิ่มเ งิ นเดือน มีความ สำเร็จที่ดีแถมเงิ นทองก็จะราบรื่นดีมากแถมท่านยังมีเกณฑ์ได้โช คล าภจากการเสี่ ย งโช ค

ที่มา.phurlenlen

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *