22 มกราคม 2021

เทคนิคการชยายพันธฺุ์ลองกอง ให้ได้ผลใหญ่ ด้วยการตัดแต่งช่อดอก

ลองกอง นับว่าเป็นพืชเศรษฐกิจอีกอย่างหนึ่งของภาคใต้ที่รองลงมาจากยางพารา แต่ในช่วงของปีที่ผ่านมาผลผลิตของลองกองที่มีออกขายอยู่ตามท้องตลาดมีน้อยมาก สืบเนื่องมาจากสภาพอากาศที่ผ่านมาของภาคใต้ที่มีฝนตกชุกตลอดปีทำให้ลองกองไม่ติดดอก คุณเฝน เส็มอุมา ชาวสวนผู้คลุกคลีอยู่กับต้นลองกองมานาน ได้แนะนนำวิธีการเพิ่มขนาดผลลองกองให้มีขนาดใญ่ขึ้น ได้น้ำหนัก ด้วยวิธีการจดการช่อดอก ซึ่งมีรายละเอียดและการจัดการ ดังนี้

การกระตุ้นดอกลองกอง และการจัดการช่อดอกเพื่อเพิ่มขนาดผล :
การกระตุ้นดอกลองกอง :
1. ให้เรากวาดโคนต้นลองกองให้เตียนโล่ง วิธีการกวาดคือ ให้เก็บใบไม้ที่ร่วงและหญ้าต่างๆ ที่ขึ้นอยู่บริเวณรอบทรงพุ่มของต้นลองกองออกให้หมดจนเห็นดินใต้ทรงพุ่มโล่งเตียน

2. นับจากวันที่กวาดโคนต้นลองกองประมาณ 40 วัน ให้ทำการรดน้ำติดต่อกันสัก 3 วัน
3. สังเกตที่ใบลองกองถ้าใบเหลืองและเฉาแล้ว ให้ใส่ปุ๋ยเร่งดอกสูตร 8-24-24 ต้นละ 2 .50 กิโลกรัม
4. รดน้ำต่ออีก 7 วันแล้วหยุดการให้น้ำ ส่วนการให้น้ำก็ให้ต้นละ 30 นาทีต่อวัน ทำไปเรื่อยๆ จนกว่าจะเห็นตาดอก หากเริ่มมีการแตกตาดอกออกมาให้เห็น ให้รดน้ำต่อไปอีก 1 อาทิตย์

การเพิ่มขนาดผลลองกอง :
1. สังเกตดูดอกลองกองหากพบว่าดอกเริ่มบาน ให้ทำการตัดแต่งดอกที่ไม่สมบูรณ์ทิ้ง เลือกเก็บไว้แต่ช่อดอกที่สมบูรณ์เก็บ แล้วตัดแต่งช่อดอกที่อยู่ด้านบนกิ่งออกเหลือไว้เฉพาะช่อที่อยู่ใต้กิ่ง โดยไว้ช่อดอกให้มีระยะห่างกันประมาณ 20 เซนติเมตร **วิธีนี้จะช่วยให้ผลลองกองที่เลี้ยงไว้ได้รับแร่ธาตุอาหารที่ต้นส่งไปเลี้ยงได้อย่างเต็มที่ ส่งผลให้ผลผลิตที่ได้มีขนาดผลใหญ่ รสชาติดีเป็นที่ต้องการของตลาด

2. เมื่อลองกองติดผลแล้วให้ใช้ปุ๋ยสูตร 13-13-21 ใส่บำรุงผลจนกว่าผลจะใหญ่ โดยใส่เดือนละครั้ง ครั้งละประมาณ 1 กระป๋องนม

3. การให้น้ำระหว่างลองกองติดดอก-ติดผล สำหรับการดูแลเรื่องการให้น้ำในช่วงที่ลองกองติดผลมีเคล็ดลับง่ายๆคือให้ดูที่ช่อดอกในตอนเช้า ถ้ามีเหงื่อที่ช่อผล ก็แสดงว่าลองกองสมบูรณ์น้ำหรือยังมีน้ำเพียงพออยู่
4. การก็บเกี่ยว – นับตั้งแต่ติดดอกจนเลี้ยงผลต่อไปอีก 6 เดือน หรือ นับต่อไปอีก 3 เดือน หลังจากการติดผล

5.เมื่อตัดผลผลิตเสร็จแล้วให้ใส่ปุ๋ยชีวภาพบำรุงต้น ต้นละ 5-7 กิโลกรัม และตัดแต่งกิ่งกระโดง กิ่งไขว้ หรือ กิ่งหักออกไปพร้อมๆ กันไป เพื่อกระตุ้นให้ลองกองแตกใบใหม่ และเข้าสู่การบำรุงต้นดูแลจัดการต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *