28 ตุลาคม 2020

“พิมรี่พาย” ทำบุญเลี้ยงอาหารเด็กผู้ด้อยโอกาส มูลนิธิธรรมานุรักษ์ พร้อมทุ่มเงินหลักแสนจ่ายค่าไฟให้มูลนิธิ หลังค้างชำระมากว่า 6 เดือน

เรียกได้ว่าเธอเป็นไอดอลตั …